نمونه کار بوتاکس

نمونه کار تزریق فیلر خط خنده

نمونه کار زاویه سازی صورت با تزریق فیلر

نمونه کارلیفت صورت با تزریق فیلر

نمونه کار کانتورنیگ لب